Algemeen

BrightPlan.nl is een AVG Proof en Cloud gebaseerde ERP applicatie voor het onderhouden van dossiers door (zorg)professionals en ondersteunende diensten. Zodra je met cliënten werkt en daarvan een dossier moet bijhouden, ontzorgt en ondersteunt BrightPlan.nl!

De 5 hoofd elementen waarop BrightPlan.nl is gebaseerd zijn:

 1. Cliënten
 2. Professionals
 3. Beschikbaarheid
 4. Afspraken, aanvragen en meldingen
 5. Verrichtingen

BrightPlan.nl wordt momenteel binnen de volgende vakgebieden gebruikt:

 • Behandelcentra
 • Sociaal domein (aanvragen WMO en participatiewet)
 • GGZ meldingen (o.a. Psychisch functioneren, Middelengebruik)
 • Sociaal Medisch Advies
 • ARBO ziekteverzuimbegeleiding
 • Optometrie
 • CBR rijbewijskeuringen
 • Coaching en begeleiding
 • Vaccinaties

Door de flexibele opzet kunnen wij BrightPlan.nl ook voor jouw vakgebied inrichten!

Afspraken plannen

Afspraken kunnen worden ingepland door medewerkers binnen de klant organisatie, maar ook door de cliënten zelf, vanwege de optionele module die aan elke website kan worden toegevoegd. Voordat afspraken kunnen worden ingepland zal eerst de beschikbaarheid van de betreffende professionals moeten worden ingevoerd inclusief de locatie/ruimte waar een afspraak kan worden uitgevoerd.

Met behulp van onze zeer intelligente planmodule kunnen er op deze wijze, razendsnel en op een zeer flexibele manier, afspraken worden ingepland. Je kunt zowel afspraken plannen voor één verrichting, maar ook voor een combinatie van meerdere verrichtingen of het plannen met tussenpozen. Bij het plannen met tussenpozen wordt de tijd tussen twee verrichtingen weer benut om andere verrichtingen in te plannen.
Na het bevestigen van de afspraak zal de cliënt hiervan automatisch een bevestiging ontvangen. Daarnaast wordt de afspraak direct opgenomen in de eigen agenda van de professional.

Naast het plannen van een individuele afspraak, is het ook mogelijk om voor meerdere personen tegelijk afspraken te plannen (Bulkplannen).

Video afspraak

Wanneer afspraken niet persé op locatie hoeven te zijn, is er onze krachtige AVG Proof, video oplossing. Je plant hier in een handomdraai video afspraken met cliënten. Op deze manier kom je de cliënt tegemoet en bespaar je zelf onnodig reistijd en kosten.

Video afspraak werkt als volgt:

 • Je geeft aan welke verrichtingen in aanmerking komen voor de video afspraak en je plant deze afspraken in, net zoals alle andere afspraken. De cliënt ontvangt een bevestiging van deze video afspraak met daarin een beveiligde link.
 • De Professional ziet in haar/zijn agenda dat een bepaalde afspraak een video afspraak is en selecteert deze voordat de afspraak plaats vindt. De digitale wachtkamer wordt nu automatisch zichtbaar en toont een overzicht van cliënten die zich al hebben aangemeld voor de video afspraak.
 • De cliënt meldt zich in de digitale wachtkamer door de beveiligde link uit de bevestiging te selecteren. De cliënt kan hierbij gebruik maken van zijn/ haar mobiele telefoon, tablet of computer, indien deze is voorzien van microfoon en camera.
 • Nadat de professional heeft aangegeven dat de afspraak kan starten, ontvangt de cliënt hiervan een melding, kan de verbinding plaatsvinden en zal de video afspraak starten.

Tijdens deze afspraak kan de professional met behulp van 3 snelkoppelingen direct in het dossier van de cliënt kijken en hier een notitie en/of taak aanmaken.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze functionaliteit, dan heb je geen software of licentie nodig van een externe leverancier. Dus ook bij eventuele hulp of storingen levert BrightPlan.nl zelf de vertrouwde ondersteuning!

Vragenlijsten

Een veelgebruikt en handig instrument dat vandaag de dag steeds vaker wordt ingezet, zijn vragenlijsten. Het maken van dynamische en complexe vragenlijsten heeft vaak veel voeten in aarde en brengt hoge implementatiekosten met zich mee. Met BrightPlan.nl behoort dit tot het verleden.

Wij zijn namelijk van mening dat je op een gebruik(er)svriendelijke manier in staat moet zijn om zelf, uitgebreide en complexe vragenlijsten aan te kunnen maken en te onderhouden. In BrightPlan.nl is daarom standaard een module beschikbaar die je helpt om op een eenvoudige wijze vragenlijsten te maken. Daarnaast leveren wij een aantal veel voorkomende vragenlijsten standaard mee in het pakket.

Het is mogelijk om vragenlijsten in alle gewenste talen samen te stellen. De cliënt of professional kiest zelf welke taal de voorkeur heeft! Op deze manier kun je de klant nog beter bedienen.

Vragenlijsten kunnen binnen BrightPlan.nl worden gekoppeld aan verrichtingen. Hierdoor ontvangt de cliënt in de bevestigingsmail automatisch een link naar de betreffende vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. Maakt de cliënt gebruik van het Cliëntenportaal, dan kunnen vragenlijsten ook daar worden ingevuld.

Daarnaast biedt BrightPlan.nl de mogelijkheid om de cliënt erop te wijzen om de vragenlijst te completeren binnen een bepaalde tijd voor aanvang van de afspraak.

Wanneer een cliënt een vragenlijst moet invullen, dan wordt deze na het invullen automatisch toegevoegd aan het dossier van deze cliënt. Daarnaast is het ook mogelijk om handmatig vragenlijsten aan een dossier te koppelen.
Behalve vragenlijsten voor cliënten kunnen er ook vragenlijsten worden samengesteld die door de professional moet worden ingevuld.

Documenten scannen

Hoewel veel correspondentie, die we aan een dossier willen toevoegen, vandaag de dag digitaal binnenkomt, heeft de praktijk ons geleerd dat er nog veel correspondentie via de reguliere post wordt aangeleverd. Dit laatste levert bedrijven vaak onnodig veel werk op. In sommige gevallen wordt dit type correspondentie zelfs apart in mappen bewaard. Ook dit kan weer tot extra werk leiden wanneer cliënten hun dossier opeisen. Met BrightPlan.nl behoort dit extra- en overbodige werk tot het verleden. Wij bieden binnen BrightPlan.nl de functionaliteit om direct vanuit het dossier van de cliënt, correspondentie in te scannen en op te slaan zodat dit keurig bewaard blijft. Alles overzichtelijk in één dossier en uiteraard AVG Proof!

Relatieportaal

Een tool wat de communicatie en interactie tussen klant en opdrachtnemer efficiënt laat verlopen. Door het relatieportaal voor de klant open te stellen, krijgen zij de mogelijkheid om een aantal opdrachten zelf uit te voeren. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Verzuimmeldingen doorgeven
 • Inplannen cliëntafspraken (Keuringen, Spreekuren)
 • Invoeren aanvragen/meldingen (WMO, Participatiewet, GGZ, en meer)
 • Taakbeheer
 • Inzage in cliënt rapportages

Daarnaast kan de klant zelf statusoverzichten maken.
Dit alles bespaart u kostbare tijd!

Als een relatie er zelf even niet uitkomt, kun je met behulp van de handige “Single Sign On” functie, met één druk op de knop meekijken.

Cliëntportaal

Iedereen heeft recht op inzage van het eigen medische dossier. Bij medische dossiergegevens is het zelfs zo dat per 1 juli 2020 elke Nederlander, digitaal toegang moet kunnen krijgen tot haar/zijn medische gegevens!

Binnen BrightPlan.nl kan het Cliëntportaal op individueel niveau worden aangezet. Wanneer dit het geval is ontvangt deze cliënt vervolgens de gegevens die hem/ haar toegang verleent tot het portaal. Deze cliënt is nu dus in staat om de eigen dossiergegevens in te kunnen zien.

Op de werknotities van de professional na, kan in principe alles worden gedeeld met de cliënt. Uiteindelijk is het aan de professional om gegevens wel of niet te delen.

Vaccinatiemodule

Door het toevoegen van de vaccinatiemodule in BrightPlan, kun je eenvoudig en gebruikersvriendelijk vaccinaties registreren binnen BrightPlan.nl. Door de vaccinatiemodule te gebruiken in combinatie met het cliëntportaal, online vragenlijsten en de uitgebreide planmogelijkheden is BrightPlan.nl de oplossing voor het registreren en bijhouden van de vaccinatie administratie!

Facturatie

BrightPlan.nl biedt de mogelijkheid om periodiek de factuurgegevens te exporteren naar jouw boekhoudsysteem voor verdere verwerking. In principe kunnen wij met elk systeem koppelen zolang de leverancier van het betreffende financiële product hier de mogelijkheid voor heeft.

Momenteel hebben we al een pasklare oplossing voor het koppelen met onze partner Exact. Nieuwsgierig, neem gewoon contact op voor een vrijblijvende demo.