wave2top
wave_mobile

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo biedt zoals gezegd maatschappelijke ondersteuning. Dat betekent: hulp om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de samenleving. Kort gezegd komt het erop neer dat je via de Wmo een vergoeding kunt krijgen voor alle ondersteuning in en om het huis, zoals aanpassingen in je woning, huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen. Ook ondersteunt de Wmo zaken als mantelzorg (hulp van familie en vrienden), vrijwilligerswerk en voorlichting. Voor hulp vanuit de Wmo moet je een aanvraagprocedure doorlopen bij de gemeente. De gemeente schakeld vervolgens een medische dienst in om te beoordelen of er daadwerkelijk aanspraak kan worden gemaakt op een aangevraagde dienst of voorziening.

Binnen BrightPlan hebben we specifieke oplossingen gerealiseerd, zodat de aanvragen zo optimaal kunnen worden ingediend en beoordeeld. De aanvragende instanties hebben direct inzage in de voortgang van aanvragen die door hun zijn ingediend. Gebruik je BrightPlan voor het beoordelen van de aanvraag, dan wordt je optimaal ondersteund. Alle voor de hand liggende taken, zoals het klaarzetten van beoordelingsrapportages, het starten van protocollen en het versturen van machtigingsbrieven kunnen automatisch worden geconfigureerd. Hiermee worden onnodige handmatige acties uit handen genomen. en kunnen aanvragen sneller worden beoordeeld en afgehandeld. Een echte Win Win

Kenmerken van de WMO omgeving:

  • Veel inbreng van Brightplan klanten bij de totstandkoming van de inrichting.
  • Voldoet aan normen van de AVG
  • Optioneel gebruik van Relatie -en cliëntenportaal
  • Agendabeheer
  • Eigen sjablonen verwerken en verzenden binnen BrightPlan
  • Één Cliëntendossier voor meerdere aanvragen

Uiteraard is dit allemaal beschikbaar in een super veilige omgeving!