Visser Contactlenzen is een gespecialiseerde contactlenzenpraktijk met een team van voornamelijk optometristen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. Vele oogartsen vertrouwen op de deskundigheid van Visser, wanneer zij voor hun patiënten een toepassing of oplossing zoeken. Door de speciale, medische toepassingen is Visser contactlenzen zelfs internationaal bekend.
Visser heeft vele vestigingen verspreid over het land.

Visser contactlenzen was al geruime tijd op zoek naar een applicatie waarbinnen op geavanceerde wijze afspraken kunnen worden gemaakt. Afspraken bestaande uit een aantal verrichtingen met wachtperiodes tussendoor. De uitdaging ligt hem voornamelijk in het optimaal kunnen benutten van deze wachtperiodes. Dit bleek bij veel applicaties niet mogelijk. Ons BrightPlan.nl ontwikkelteam heeft de bestaande planmodule verder uitgebreid wat het plannen met wachtperiodes mogelijk heeft gemaakt.

Maandelijks verwerkt Visser contactlenzen zo’n 8000 afspraken met BrightPlan.nl, verdeeld over 26 vestigingen in Nederland. Behalve dat klanten telefonisch een afspraak kunnen maken is het ook mogelijk dat afspraken worden gemaakt via het klantenportaal. En voor bepaalde handelingen direct via de website van Visser contactlenzen.

Op dit moment worden de medewerkers van Visser opgeleid in BrightPlan zodat zij in september in productie kunnen gaan.

Als BrightPlan kijken wij hier vol vertrouwen naar uit.