None

Veiligheidsregio Fryslân migreert naar BrightPlan.nl

Veiligheidsregio Fryslân (GGD) ondersteunt gemeenten en partners bij het oplossen van vervuiling- en verwaarlozingsproblematiek. In het eerste kwartaal van 2023 zal BrightPlan de huidige applicatie inclusief alle bestaande dossiers migreren naar BrightPlan.nl. Wij zijn trots dat ook deze GGD de voordelen ziet van het gebruikersvriendelijke en veilige systeem, voor het bijhouden en monitoren van meldingen dossiers.