Slide

Nieuws

Wij houden jullie op de hoogte!

Insight2022-12-29T12:45:21+01:00

KSYOS In productie per 1 januari 2023

29 december 2022|

Per 1 januari zal ook KSYOS BrightPlan in productie nemen. In eerste instantie zal BrightPlan worden ingezet ter ondersteuning van de medische Dienstverlening bij Slaapapneu en voor CBR Rijbewijskeuringen. Later zullen meer onderdelen volgen. BrightPlan wenst jullie veel gebruikersgemak toe.

GGD regio Utrecht eind januari over naar BrightPlan

28 december 2022|

In navolging van GGD Zuid-Limburg zal GGD regio Utrecht eind januari Live gaan met BrightPlan. Momenteel vinden de laatste testen plaats en niets wijst erop dat de productiedatum van 1 februari in gevaar zal komen. Wij zijn trots dat ook deze OGGZ afdeling van de GGD voor onze oplossing heeft gekozen.

Overgang naar Microsoft Azure

22 december 2022|

Daar waar iedereen het weekend bezig was met de enorme kou de schaatsten uit het vet te halen en de kerstboom op te tuigen, waren onze twee kanjers van BrightPlan (Omer en Ali) bezig om zich klaar te maken voor een nachtelijke actie en een omzetting van BrightPlan naar Azure. Kortom met een kratje Red Bull in de aanslag, zijn de mannen de nacht doorgegaan en was de omzetting zondagochtend om 6 uur een feit. Dan is het altijd nog even de adem inhouden, want misschien dat onze klanten hier nog hinder van ondervinden. Maar ook dit proces verliep gelukkig [...]

Carinova, Liberein, het Dijkhuis en zorggroep Raalte gaan weer vaccineren.

1 september 2022|

In navolging op de succesvolle samenwerking tijdens de Boostercampagne, afgelopen december, hebben bovengenoemde instellingen ons benaderd om hun opnieuw te faciliteren bij het maken en verwerken  van de afspraken voor de herhaalprik. Daarnaast gaan we de  gezete  vaccins weer geautomatiseerd melden aan het RIVM. Dit alles voor de Covid vaccinatie herhaal campange die begin oktober van start gaat. Deze campagne is bedoeld om medewerkers van de instellingen samen met hun gezinsleden te vaccineren. Uiteraard zullen medewerkers van BrightPlan.nl weer volledige medewerking verlenen om ook deze campagne succesvol te laten verlopen.

Veiligheidsregio Fryslân migreert naar BrightPlan.nl

10 juni 2022|

Veiligheidsregio Fryslân (GGD) ondersteunt gemeenten en partners bij het oplossen van vervuiling- en verwaarlozingsproblematiek. In het vierde kwartaal van 2022 zal BrightPlan de huidige applicatie inclusief alle bestaande dossiers migreren naar BrightPlan.nl. Wij zijn trots dat ook deze GGD de voordelen ziet van het gebruikersvriendelijke en veilige systeem, voor het bijhouden en monitoren van meldingen dossiers.

Sterilisatiekliniek Gelderland kiest voor BrightPlan.nl

3 juni 2022|

Sterilisatiekliniek Gelderland is een nieuw Urologisch behandelcentrum gevestigd in de omgeving van Apeldoorn. Na een positieve referentie van één van de BrightPlan klanten en een tweetal demo’s hebben de urologen besloten om de complete administratieve verwerking van het behandelcentrum met behulp van BrightPlan uit te voeren. Van het maken van een afspraak voor een behandeling tot en met de eindrapportage, betaling en facturatie. BrightPlan consultants zullen Sterilisatiekliniek Gelderland ondersteunen tijdens het implementatietraject.

BrightPlan.nl naar Azure

1 juni 2022|

Voorsorterend op de verdere groei en professionalisering van BrightPlan wordt er momenteel hard gewerkt om onze nieuwe productieomgeving over te over te zetten naar het Microsoft Azure platform. Hiervoor hebben wij de hulp ingeroepen van specialisten die ons ondersteuning in het opzetten van een zo efficiënt en veilig mogelijke omgeving waarbinnen BrightPlan haar klanten kan faciliteren. Als Microsoft Silver Partner,  leggen wij de lat daarbij erg hoog en gaan er vanuit dat we ook binnen dit platform weer een beschikbaarheidsgraad van 99,99% kunnen garanderen.

BrightPlan.nl voor OGGZ

6 mei 2022|

Het vangnet van de GGD Zuid Limburg biedt zorg aan mensen die het nodig hebben, maar er vaak  niet zelf om vragen of zelfs weigeren. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af. Vaak heeft hun omgeving daar ook last van. Hulpverleners proberen deze mensen, soms ongevraagd, zo goed mogelijk te helpen. BrightPlan.nl is zo geconfigureerd dat het optimale ondersteuning biedt, en naadloos aansluit op het primaire bedrijfsproces bij het ondersteunen van de bovengenoemde probleemgebieden.

BrightPlan.nl ondersteuning bij 113

7 maart 2022|

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Haar missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Zij zijn ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd. BrightPlan is trots onderdeel te mogen zijn bij de ondersteuning van het geweldige werk dat door de medewerkers van 113 wordt uitgevoerd.

Log4j/log4shell kwetsbaarheid niet aanwezig in BrightPlan producten

4 januari 2022|

BrightPlan maakt in geen van haar producten gebruikt van Log4j. De producten  zijn daarmee niet kwetsbaar voor het gevonden beveiligingslek. Mocht u verdere vragen hebben met betrekking tot dit onderwerp kunt u gerust contact met ons opnemen.

Boosteren met BrightPlan in Twente

24 december 2021|

In navolging van de ondersteuning bij Carinova en ZGR heeft BrightPlan.nl de afgelopen dagen ondersteuning verleend bij de het plannen van afspraken en de administratieve afhandeling richting het RIVM van zo’n 20.000 booster prikken. Met behulp van de zorgmedewerkers en ons deskundig team hebben we binnen 48 uur 5 omgevingen ingericht waar personen om een snelle en veilige manier een afspraak konden plannen voor een boostervaccinatie. Lees hier het artikel uit Tubantia

Let if flow ~ Let it flow ~ Let it flow

14 december 2021|

Tijdens de feestdagen laten wij alles even lekker los. Geen lege agenda’s, maar goed volgepland met familie, vrienden en dierbaren. Samen zijn. Wie wil dit nu niet?! Wij wensen jou ontzettend fijne feestdagen vol ontspanning en brightness. Ontzettend bedankt voor de warme samenwerking. In 2022 gaan we opnieuw de ballen laten rollen! Zin in Team BrightPlan

Met BrightPlan.nl gaan de boosterprikken nu als een raket bij Carinova en Zorggroep Raalte

3 december 2021|

Met het systeem van BrightPlan regelt u met alle gemak de planning en organisatie voor het zetten van de boostervaccinaties. Snelheid is nu bij iedereen gewenst. BrightPlan biedt een “snelle” agenda, een “snelle” afhandeling, communicatie en registratie bij het RIVM. Dankbaar dat BrightPlan.nl, Stichting Carinova en Zorggroep Raalte heeft mogen helpen om deze prikmachine snel en gesmeerd te lanceren! Dit heeft een enorm positieve impact. Succes en wij steunen jullie. Knal die afspraken maar de lucht in! Zet ook uw vaccinatieprogramma op volle snelheid. Neem hiervoor contact op met BrightPlan.nl

BrightPlan.nl voor SMA bij GGD Haaglanden

10 november 2021|

Momenteel zijn we druk in de weeer met het inrichten van BrightPlan.nl voor het Onderdeel Sociaal Medisch Advies van GGD HaagLanden. Gemeenten krijgen diverse verzoeken binnen van inwoners op sociaal-medisch vlak. Bijvoorbeeld een aanvraag voor: een gehandicaptenparkeerkaart; vervoersvoorziening; bijzondere bijstand; verhuizing naar een andere woning; de mogelijkheden om te kunnen werken. Voor het beoordelen van een aanvraag van een inwoner kan de gemeente advies inwinnen bij onze afdeling Sociaal-Medisch Advies. Ter ondersteuning van het complete proces van aanvraag to advies zal BrightPlan.nl ondersteuning bieden.

Welkom Visser contactlenzen

10 augustus 2021|

Visser Contactlenzen is een gespecialiseerde contactlenzenpraktijk met een team van voornamelijk optometristen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. Vele oogartsen vertrouwen op de deskundigheid van Visser, wanneer zij voor hun patiënten een toepassing of oplossing zoeken. Door de speciale, medische toepassingen is Visser contactlenzen zelfs internationaal bekend. Visser heeft vele vestigingen verspreid over het land. Visser contactlenzen was al geruime tijd op zoek naar een applicatie waarbinnen op geavanceerde wijze afspraken kunnen worden gemaakt. Afspraken bestaande uit een aantal verrichtingen met wachtperiodes tussendoor. De uitdaging ligt hem voornamelijk in het optimaal kunnen benutten van deze wachtperiodes. Dit bleek bij [...]

Mail frustratie

12 april 2021|

Het blijft een terugkerend fenomeen. E-mails die niet zijn aangekomen bij de cliënt! Het is uiteraard makkelijk om te zeggen kijk eens in de spam. Helaas, daar zit hij ook vaak niet in. ‘’Hoe kan dit’’ zul je denken! Je bent er toch van overtuigd dat de mail vanuit jouw applicatie is verstuurd.  Als leverancier van dossiersystemen in de zorg hebben wij vaak met deze vraag te maken gehad. Bij BrighPlan.nl hebben we hier eens goed het vergrootglas op gezet, om niet bezorgde mails tot een minimum terug te brengen. Hier een aantal tips die ervoor gaan zorgen dat het [...]

Vaccinatie ondersteuning in BrightPlan.nl

26 februari 2021|

Leuk om te zien dat in navolging op het gebruik van BrightPlan.nl bij de ondersteuning van Covid 19 testen, er nu ook serieuze belangstelling is voor de ondersteuning bij het Covid 19 vaccinatie traject. Met behulp van de optionele vaccinatiemodule, ondersteund BrightPlan.nl de complete workflow van het versturen van de uitnodigingen tot en met de aanlevering van de informatie aan het RIVM. Het gehele traject is superveilig en gebruikersvriendelijk. Wil je meer weten over deze business case, of informatie in het algemeen, neem dan gerust even contact op! Uiteraard ondersteund BrightPlan meer dan alleen Covid vaccinaties!

Voldoen aan de bewaarplicht medische dossiers.

13 februari 2021|

Recentelijk sprak ik een medisch professional over het archiveren van medische dossiers. De persoon vertelde mij, niet zonder enige trots, dat hij het goed voor elkaar had. Zijn medische dossiers zijn opgeslagen in een dossiersysteem van een collega bedrijf. Zij bewaren alle documenten in het PDF formaat. Afkorting voor PDF is 'Portable Document Format'en is een de facto standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten. PDF is een universeel bestandsformaat waarmee lettertypen, afbeeldingen en opmaak van elk willekeurig brondocument behouden blijven, ongeacht het programma of het platform (lees besturingssysteem) waarmee het document werd gemaakt. Op mijn vraag welke variant PDF [...]

Wet op inzage

11 februari 2021|

Recht op inzage Het  recht op inzage in  je medische dossier is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed mogelijk begeleiden. Inzien, beheren en delen Vanaf 1 juli 2020 moet iedere Nederlander digitaal en gratis bij zijn medische gegevens kunnen. Dat kan bijvoorbeeld via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een website of app waar iedereen zijn of haar eigen gezondheidsgegevens kan verzamelen. Maar deze ook kan [...]

Suzan en Omar versterken de BrightEye familie

2 februari 2021|

Per 1 februari j.l. zijn Suzan en Omar op de BrightPlan trein gesprongen. Suzan zal voornamelijk de intermediair zijn tussen klant en onze software developers. Daarnaast gaat Suzan zich bezighouden met sales en marketing ondersteuning. Omar is derdejaars student aan de Hanze hogeschool in Groningen. Hij heeft BrightPlan.nl als stage plaats uitgekozen om een uitdagend project op te kunnen pakken. Wij heten beide van harte welkom!

Welkom Salude medisch advies

11 januari 2021|

Op 1 januari 2021 heeft Salude medisch advies, gevestigd te Leiderdorp, BrightPlan.nl in productie genomen. BrightPlan.nl ondersteund Salude dienstverlening op het gebied van Participatie, WMO en Arbodienstverlening. Diverse gemeenten en werkgevers kunnen de aanvragen direct indienen via het Relatieportaal. Ook kunnen zij op elk gewenst moment de status inzien van hun aanvragen. Professionals kunnen in BrightPlan vragenlijsten invullen en inzien, Rapportages compleet digitaal afhandelen en distribueren. Dit alles in een omgeving die 100% aan AVG norm voldoet.  Voor de afhandeling van de facturatie is een koppeling met Exact-Online gerealiseerd. Met het gebruik van BrightPlan.nl denkt Salude een snelle groei mogelijk [...]

BRIGHTPLAN.NL IMPLEMENTATIE IN SLECHTS 5 WERKDAGEN

2 november 2020|

BRIGHTPLAN.NL AUTOMATISEERT COVID 19 SNELTESTEN BINNEN SLECHTS 5 WERKDAGEN Het is gelukt! We hebben de complete afhandeling van Covid 19 sneltesten binnen 5 dagen geautomatiseerd! BrightPlan.nl biedt een alles-in-één-systeem voor het hele traject: vanaf het maken van een afspraak tot aan het verwerken van de uitslag. In deze tijd is het meer nodig dan ooit tevoren: zo min mogelijk tijdverlies aan de administratieve afhandeling om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Dat kan met BrightPlan.nl. Efficiënt, helder en razendsnel. Zelfs sneller dan de klok! Ook geïnteresseerd in online planning en dossierbeheer? Neem contact met ons op. wij laten je graag [...]

BrightPlan.nl Introductie

22 juli 2020|

Het is begin maart 2020, wanneer we besluiten om naast al onze andere projecten, te gaan werken aan een breed inzetbare oplossing voor afspraken- en dossierbeheer. Een totaal pakket waarin we als uServ, onze jarenlange ervaring op het gebied van dossiers, plannen, video afspraken en veilig mailen, willen gaan bundelen in één totaalpakket! Tijdens de Corona lockdown zijn we naast onze dagelijkse werkzaamheden, druk bezig geweest om onze plannen rondom BrightPlan.nl verder uit te denken en uit te ontwikkelen. We hadden hierbij een enorm voordeel, er was al interesse en vertrouwen in ons product voordat we het gerealiseerd hadden. [...]

BrightPlan.nl

Zoek niet verder, maar neem contact met ons op. Wij leggen ook jou graag de mogelijkheden van BrightPlan.nl uit.

Contact

Go to Top