Momenteel zijn we druk in de weeer met het inrichten van BrightPlan.nl voor het Onderdeel Sociaal Medisch Advies van GGD HaagLanden.

Gemeenten krijgen diverse verzoeken binnen van inwoners op sociaal-medisch vlak. Bijvoorbeeld een aanvraag voor:

  • een gehandicaptenparkeerkaart;
  • vervoersvoorziening;
  • bijzondere bijstand;
  • verhuizing naar een andere woning;
  • de mogelijkheden om te kunnen werken.

Voor het beoordelen van een aanvraag van een inwoner kan de gemeente advies inwinnen bij onze afdeling Sociaal-Medisch Advies.
Ter ondersteuning van het complete proces van aanvraag to advies zal BrightPlan.nl ondersteuning bieden.