Het vangnet van de GGD Zuid Limburg biedt zorg aan mensen die het nodig hebben, maar er vaak  niet zelf om vragen of zelfs weigeren. Ze hebben vaak op verschillende gebieden problemen, zoals psychiatrische klachten, verslaving, vervuiling of schulden. Als er niets gebeurt, glijden ze verder af. Vaak heeft hun omgeving daar ook last van. Hulpverleners proberen deze mensen, soms ongevraagd, zo goed mogelijk te helpen.

BrightPlan.nl is zo geconfigureerd dat het optimale ondersteuning biedt, en naadloos aansluit op het primaire bedrijfsproces bij het ondersteunen van de bovengenoemde probleemgebieden.